„Dacă cea mai înaltă instanţă nu poate fi pusă în mişcare
de cel mai umil individ, justiţia este o batjocură.”

George Bernard Shaw

a:
Str. Victoriei, Nr. 59A/23, 75004 Baia Mare, Romania
e:
office@avocatfarcas.com
t:
(004) 0362-417641
f:
(004) 0362-417641
m:
0744-643433
0744-605999
 • Servicii complete de consultanţă si asistenţă în domeniul legislaţiei privind societăţi comerciale de orice formă, respectiv:

  • Constituiri si modificări de societăti
  • Fuziuni si absorbţii
  • Cumpărări de societati si de afaceri
  • Administrări si reorganizari voluntare si/sau judiciare de societati
  • Redactarea de acte de orice natura in care societatea este parte (contracte comerciale-civile, hotarari ale asociatilor si ale administratorilor, hotarari AGA, …)
  • Organizarea si coordonarea Adunărilor generale ale asociaţilor si ale acţionarilor
  • Asocieri de afaceri
  • Asistenta la negocierea si redactarea de contracte
  • Concurenta
  • Constituirea de garantii
  • Proprietati imobiliare
  • Actiuni in anulare de titluri de proprietat
  • Contestatii la procese verbale de control si de contraventie
  • Litigii
  • Proprietati imobiliare
  • Dreptul de folosinta
  • Paraje
  • Granituiri
  • Mosteniri
  • Actiuni in revedicare imobiliara
  • Anulari de contracte de vanzare imobile catre chiriasi
  • Iesiri din indiviziune
  • Servituti, superficii, succesiuni
  • Revendicarea imobilelor preluate abuziv de stat in intervalul 1948-1989 si restituieri in baza L.1/2000, L.10/2001, a actiunilor in pretentii, privind raspunderea civila delictuala si contractuala, rezilierea, rezolutiunea si constatarea nulitatii unor contracte
  • Inscrierea si redierea drepturilor in regim de carte funciara (proprietate, ipoteci, servituti, uzufruct)
  • Evacuare
  • Divorturi
  • PartajePensii de intretinereIncredintare minori
  • Evacuare
  • Consultanta generala
  • Redactarea scriptelor care exprima pozitia procesuala a clientului si reprezentare in fata instantelor judecatoresti avand ca obiect orice aspect avand la baza raporturi de dreptul muncii (contestatii la decizii de sanctionare disciplinara, contestatii la desfacerea contractului individual de munca, reangajari…)
  • Participare la negocieri si redactarea contractelor colective de munca
  • Evacuari
  • Recuperari de bunuri incasari de creante
  • Contestaţii la executare