„Dacă cea mai înaltă instanţă nu poate fi pusă în mişcare
de cel mai umil individ, justiţia este o batjocură.”

George Bernard Shaw

a:
Str. Victoriei, Nr. 59A/23, 75004 Baia Mare, Romania
e:
office@avocatfarcas.com
t:
(004) 0362-417641
f:
(004) 0362-417641
m:
0744-643433
0744-605999

S.C.P.A. „Fărcaş şi Asociaţii” va oferă servicii juridice complete într-o gamă largă de specializări juridice cum ar fi drept comercial, drept civil, dreptul familiei, legea insolvenţei etc.

Cu scopul de a soluţiona orice cerere a clientului, se ajunge la o identificare a activitãţii juridice cu cererile clientului, conlucrând cu aceasta în vederea realizarii obiectivelor propuse. Societatea de avocatură acoperã o scarã largã de domenii de activitate, pentru ca orice client care ne pãşeşte pragul sã beneficieze atât de cunoştinţele în domeniu si de specialitate, cât si de experienţa acumulatã. Prestăm toate activităţi prevăzute de legea privind profesia avocat: consultanţă juridică, redactare acte, atestarea identităţii părţilor şi darea de dată certă a actelor redactate, apărarea intereselor clienţilor în faţa tutror instanţelor de judecată, a oricărei persoane juridice sau fizice, române sau străine. Pentru aducerea la îndeplinire a împuternicirilor profesionale societatea noastra de avocatură colaborează cu experţi evaluatori de construcţii, experţi topo, contabili şi executori judecătoreşti, traducători, notari publici, precum şi alte cabinete de avocatură sau societatea de avocatură din ţară. Colectivul nostru de muncă se implică în activitatea profesioanlă dând dovadă de promptitudine, seriozitate, conştiinţă, umanism, loialitate şi deosebit simţ al răspunderii.

Echipa noastra este compusă din patru avocati definitivi după cum urmează:
Avocat Asociat Coordonator Fărcaş Dan, absolvent al Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” – Cluj Napoca, promoţia 2004, membru al Baroului Maramureş din ianuarie 2005.
Avocat Asociat Fărcaş Claudia, absolventa a Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” – Cluj Napoca, promoţia 2003, membra a Baroului Maramureş din ianuarie 2006.
Avocat Colaborator Varga Renata, absolventa a Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” – Cluj Napoca, promoţia 2009, membru al Baroului Maramureş din ianuarie 2010.
Avocat Colaborator Blaga Robert, absolvent al Facultăţii de Drept din Baia Mare din cadrul Universităţii Bogdan Vodă, promoţia 2000, membru al Baroului Maramureş din anul 2008

Pentru detalii asupra serviciilor oferite clienţilor, vă invităm să accesaţi rubrica servicii juridice, din meniul acestei pagini, putând să ne contactaţi în limbile mai sus indicate şi în condiţiile descrise la rubrica contact, precum şi la rubrica program.