Avocat Baia Mare - Cabinet avocat Maramures
Specialisti in avocatura

Cabinet avocatura Baia Mare

Cabinetul de avocatură “Fărcaş Dan şi Blaga Robert”, vă oferă servicii în materie civilă şi comercială, în special legat de dreptul de proprietate, cum ar fi: tranzacţii imobiliare, revendicări imobiliare, succesiuni, etc., legat de litigii comerciale , lichidări şi falimente societăţi comerciale, precum şi întocmirea de contracte sau tranzacţii de natură civilă ori comerciale.

Cu scopul de a soluţiona orice cerere a clientului, se ajunge la o identificare a activitãţii juridice cu cererile clientului, conlucrând cu aceasta în vederea realizarii obiectivelor propuse. Cabinetul acoperã o scarã largã de domenii de activitate, pentru ca orice client care ne pãşeşte pragul sã beneficieze atât de cunoştinţele în domeniu si de specialitate, cât si de experienţa acumulatã. Prestăm toate activităţi prevăzute de legea privind profesia avocat: consultanţă juridică, redactare acte, atestarea identităţii părţilor şi darea de dată certă a actelor redactate, apărarea intereselor clienţilor în faţa tutror instanţelor de judecată, a oricărei persoane juridice sau fizice, române sau străine. Pentru aducerea la îndeplinire a împuternicirilor profesionale cabinetul nostru colaborează cu experţi evaluatori de construcţii, experţi topo, contabili şi executori judecătoreşti, traducători, notari publici, precum şi alte cabinete de avocatură din ţară. Colectivul nostru de muncă se implică în activitatea profesioanlă dând dovadă de promptitudine, seriozitate, conştiinţă, umanism, loialitate şi deosebit simţ al răspunderii

Cabinetul de avocatură “Fărcaş Dan şi Blaga Robert”, din Baia Mare, vă oferă colectiv serios de muncă, a cărui scop este acordarea de sprijin în soluţionarea operativă şi corectă a problemelor dumneavoastră de natură juridică, asigurând consultanţă şi reprezentare atât în probleme litigioase cât şi nelitigioase, fiind reprezentat de avocat pledant la toate instanţele, exceptând Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Titularul acestui cabinet avocaţial este avocat Fărcaş Dan, care este absolvent al Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” – Cluj Napoca, promoţia 2004, membru al Baroului Maramureş.

Avocat Fărcaş Dan este avocat pledant la toate instanţele, exclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu experienţă în materie civilă şi comercială.

 

Avocat Blaga Robert este avocat pledant la toate instanţele, exclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este absolvent al Facultăţii de Drept din Baia Mare din cadrul Universităţii Bogdan Vodă, promoţia 2000, cu experienţă în dreptul societăţilor comerciale şi dreptul civil.

Pentru detalii asupra serviciilor oferite clienţilor, vă invităm să accesaţi rubrica servicii juridice, din meniul acestei pagini, putând să ne contactaţi în limbile mai sus indicate şi în condiţiile descrise la rubrica contact, precum şi la rubrica program.

Domenii de expertiză

 • Constituiri si modificări de societăti
 • Cumpărări de societati si de afaceri
 • Contestatii la procese verbale de control si de contraventie
 • Mosteniri
 • Divorturi
 • Partaje/Pensii de intretinere/incredintare minori
 • Redactari de tranzactii
 • Contestaţii la executare
 • Recuperari de bunuri incasari de creante
 • mai multe...

Program

 • Consultaţii la birou:
  Luni Vineri: 8:30 - 16:30